I Premi d’Investigació Dr. Saladié-Roig

Bases de la primera convocatòria del “Premi d’investigacióDr.Saladié-Roig”, amb l’objectiu de fomentar els treballs de recercasobre la història de l’Hospitalet de l’Infant i dels seus encontornsimmediats.

1. Aquest premi d’investigació té caràcter anual.

2. Aquest premi d’investigació s’atorgarà a un treball de recercainèdit que es refereixi a:

 • L’Infant Pere d’Aragó i d’Anjou, comte de Prades:
 • El seu entorn i família propera. La seva esposa Joana deFoix i la influència que va tenir sobre la vida de l’infant i el comtat de Prades.
 • La seva implicació i motius per a la fundació de l’hospitaldel Coll de Balaguer.
 • El que va ser l’infant Pere com a comte d’Empúries i com acomte de Ribagorça.
 • La seva importància en la política de la Corona d’Aragó
 • La seva influència i relació amb l’Església, sobretot amb elsentorns pontificals d’Avinyó i de Roma.
 • La seva vida eclesiàstica, les seves profecies i la veneracióque se li va atorgar després de la seva mort.
 • La vida franciscana de l’Infant Pere.
 • Mort de l’infant Pere: trasllat i enterrament al convent delsfranciscans de València.
 • Notorietat dels fills de l’Infant Pere en la política de laCorona d’Aragó.
 • Influència de l’infant Pere en la cort de Pere el Cerimoniós.
 • Els processos de repoblació de Masriudoms i resta delmunicipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant duts a terme per iniciativa de Raimon de Riudoms.

Altres temes susceptibles de ser presentats i que el jurat tindria abé valorar són:

 • El comtat de Prades i les terres de l’Hospitalet.
 • El camí del blat i les implicacions comercials i defensivesde l’eix Ebre-costa de l’Hospitalet de l’Infant al començament del s.XV.
 • Comerç, vies de comunicació, organització del territori… ala plana del Coll de Balaguer durant l’edat mitjana.
 • La pesca a l’almadrava del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

3. Els treballs s’hauran de trametre a l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (a partir d’ara IRCVM) de la Universitat de Barcelona (c. Montalegre, 6, 08001, Barcelona) fins el dia 11 de setembre de 2017, acompanyats de la documentació següent:

 • Currículum del sol·licitant i/o sol·licitants, per triplicat.
 • Declaració signada en la qual consti que el treballpresentat no ha estat editat, o premiat, ni amb el títolactual ni amb cap altre
Els originals també es poden trametre per correu electrònic,juntament amb la documentació indicada en els dos punts
anteriors ([email protected]). Per qualsevol dubte sobre laconvocatòria,els candidats es podran adreçar a aquest mateix
mail.
4. El premi té una dotació econòmica de 500 euros.
[…]
7. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes d’octubre de 2017 i el premi serà lliuratabans del 31 de desembre de 2017.


Monday 11 September 2017 - Monday 11 September 2017

Solo recibiremos y publicaremos noticias en 2020.

Só recibiremos e publicaremos novas en 2020.

https://www.medievalitis.com/noticias-medievalitis/nos-despedimos-calendario-de-actuacion-hasta-el-fin-de-medievalitis/