La dimensión ideológica de la Guerra Santa: El Ŷihād y la memoria de las primeras batallas del islam en el occidente islámico (SS. X-XIII)

Seminari d’Estudis Doctorals IMF-CSIC

Javier Albarrán (Universidad Autónoma de Madrid)

Dijous, 10 de maig de 2018, a les 16:00h.

Lloc: Aula Gran de seminaris de la Institució Milà i Fontanals – CSIC (Barcelona, c/ de les Egipcíaques, 15).


Thursday 10 May 2018 - Thursday 10 May 2018