Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia

El Grup de Recerca en Estudis Medievals Interdisciplinaris (GREMI), de la Universitat Jaume I de Castelló, organitza el congrés internacional Traductio et traditio mediaevales: ciència, coneixement i ideologia”, que se celebrarà del 14 al 16 de març de 2019 a Morella. La localització del congrés en aquesta ciutat medieval constitueix un entorn propici perquè un grup d’especialistes en diverses àrees compartisquen experiències i resultats científics i d’aquesta manera enfortisquen els lligams i intercanvis a nivell personal, acadèmic i institucional. El tema central d’aquest congrés, la cultura escrita com a eina de transmissió del coneixement a l’època medieval, té en la traducció el seu àmbit predilecte, però també està obert a altres manifestacions i productes afins, com la reescriptura o la compilació enciclopèdica. Una gran diversitat d’àmbits geogràfics, tradicions lingüístiques, processos històrics i manifestacions culturals donen raó dels múltiples enfocaments amb què poden ser analitzats el món de la traducció i la cultura escrita, des de mètodes i disciplines diferents. Entre altres molts aspectes del món medieval, la medicina, l’ensenyament escolàstic, l’oratòria tant política com sagrada o la pervivència i valoració de les autoritats grecollatines constitueixen un pòsit de coneixements que, segons la mentalitat de l’època, no hauria sigut possible sense l’esforç per traduir, compilar i transmetre els coneixements de les generacions passades.

Aquest congrés aspira a aprofundir en tots aquests aspectes que ens ajuden a copsar l’Occident medieval des d’una perspectiva més complexa, més precisa i alhora més diversa. Aquells que ho desitgen podran participar-hi com a comunicants o com a oients. Les conferències plenàries aniran a càrrec de Carlos Alvar (Université de Genève), Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Isabel de la Cruz (Universidad de Alcalá).

Tots els assistents tindran a la seua disposició, si ho desitgen, un autobús per a realitzar el dia 13 de març de 2019 el trajecte de Castelló a Morella; i el dia 16 de març per realitzar el trajecte de tornada a Castelló. L’hora i el lloc de trobada exactes seran confirmats amb suficient antelació, després de tancar el programa del congrés.

Propostes de comunicació

El comitè organitzador promourà la participació en aquest congrés a través de comunicacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb la traducció i la transmissió cultural a través de l’escriptura. Fins al 30 de setembre de 2018, les persones interessades poden enviar una proposta al correu electrònic [email protected], en un document adjunt, preferentment en format Word o RTF, amb la informació següent:

Autor
Filiació acadèmica
Correu electrònic
Telèfon (opcional)
Títol de la comunicació
Breu resum (150-300 paraules)

Les propostes rebudes seran examinades i la seua acceptació serà notificada abans del 30 d’octubre. Posteriorment, es donaran altres instruccions més concretes sobre el mode de pagament, que es podrà fer per transferència bancària o targeta de crèdit. La inscripció per als comunicants serà de 100 euros, si el pagament es realitza abans del 15 de novembre de 2018; i de 130 a partir d’aquesta data.

Les comunicacions, que tindran una durada de 20 minuts, estaran organitzades en sessions d’una hora aproximada més un temps afegit de 10 minuts perquè oients i comunicants puguen debatre sobre els temes tractats. Les llengües del congrés seran el català, el castellà i l’anglès. Excepcionalment, s’admetran comunicacions en altres llengües romàniques si així ho aconsella el contingut del treball.

Programa

Les persones inscrites al congrés rebran un programa provisional en desembre de 2018. Està previst que el programa definitiu es faça públic en gener de 2019. Les conferències plenàries aniran a càrrec de:

Carlos Alvar (Université de Genève): “El comportamiento en la mesa durante la Edad Media: traducciones y tradiciones” (títol provisional)

Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona): “Els textos catalans medievals, ciència i tècnica: eines d’accés al saber i de promoció social” (títol provisional)

Isabel de la Cruz (Universidad de Alcalá): “The art of healing in Late Middle English Manuscripts” (títol provisional)


Tuesday 26 June 2018 - Sunday 30 September 2018