II Congreso Internacional “O Camiño do Medievalista: Et Ultreia”

Presentación

[GAL] Benvidos á web do II Congreso Internacional “O Camiño do Medievalista: Et Ultreia”. Un congreso que nace do esforzo e das ideas duns humildes medievalistas no comezo das súas investigacións e co desexo de compartir con outros o proprio camiño e os proprios coñecementos. Baixo o lema Et Ultreia! que tradicionalmente os peregrinos do Camiño de Santiago adoitaban para incentivarse no esforzo e para ir ‘máis aló’ ata chegar á tumba de Santiago, preparamos novamente as nosas mochilas á vista dunha segunda cita científica. Unha vez máis, o obxectivo será proporcionar aos mozos investigadores un foro que poida facilitar o intercambio de proxectos e ideas. O Congreso conta co apoio e a colaboración da Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares, a Universidade de Santiago de Compostela, o Departamento de Historia da USC e o portal colaborador sobre o mundo académico medieval Medievalitis.

[CAST] Os damos la bienvenida a la Web del II Congreso Internacional “El Camino del Medievalista: Et Ultreia”. Se trata de un congreso que nace del esfuerzo y las ideas de unos humildes medievalistas en el inicio de sus investigaciones con ganas de compartir con otros su camino y sus conocimientos. Bajo el lema ¡Et Ultreia! que tradicionalmente los peregrinos del Camino de Santiago usaban para animarse en el esfuerzo de ir ‘más allá’ hasta llegar a la tumba de Santiago, preparamos de nuevo nuestras mochilas en vista de una segunda cita científica. Una vez más, el objetivo será proporcionar a los jóvenes investigadores un foro que pueda facilitar el intercambio de proyectos e ideas. El Congreso cuenta con el apoyo y la colaboración de la Red de Estudios Medievales Interdisciplinares, la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de Historia de la USC y el portal colaborativo sobre el mundo académico medieval Medievalitis.

[ITA] Benvenuti nella pagina web del II Congresso Internazionale “Il Cammino del Medievalista: Et Ultreia”. Si tratta di un congresso che nasce dallo sforzo e dalle idee di alcuni giovani medievisti col desiderio di condividere con altri il proprio cammino e il proprio sapere. Animati dal motto Et Ultreia! che, come da tradizione, i pellegrini sul Cammino di Santiago si rivolgevano a vicenda per spronarsi a spingersi ‘sempre più in là’ fino a raggiungere la tomba di San Giacomo, prepariamo di nuovo i nostri zaini in vista di un secondo appuntamento scientifico. Ancora una volta, l’obiettivo sarà quello di fornire ai giovani ricercatori un foro che possa favorire la condivisione di progetti e di idee. Il congresso conta con la collaborazione della Rete di Studi Medievali Interdisciplinari, dell’ Università di Santiago de Compostela, del Departimento di Storia della USC e del portale collaborativo sul mondo accademico medievale Medievalitis.

[FR] On vous souhaite la bienvenue à la page web du II Seminaire International ”Le Chemin du Médiéviste: Et Ultreia”. Il s’agit d’un colloque né de l’effort et les idées de quelques humbles médiévistes, au début de leurs recherches, qui ont l’envie de partager leurs connaissances et leur chemin. Sous la devise Et Ultreia! utilisée traditionnellement par les pèlerins du chemin de Saint-Jacques pour se soutenir dans l’effort partagé d’arriver le plus loin, jusqu’au tombeau de l’Apôtre, on fait a nouveau notre sac à dos pour un deuxième rendez-vous scientifique, Une fois encore, le but sera de proposer un lieu de rencontre ainsi que d’échanges de projects et d’idées aux jeunes chercheurs.

[PT] Bem-vindos à web do II Congresso Internacional ”O caminho do Medievalista: Et Ultreia”. Um encontro que nasceu do esforço e as ideias de alguns humildes medievalistas no começo das suas investigações, mas com o desejo de partilhar os seus conhecementos e o seu caminho. Baixo o lema Et Ultreia! usado tradicionalmente pelos peregrinos do caminho de São Tiago para encorajar-se no esforço de ir máis além, até o túmulo do Apostolo, fazemos de novo as nossas mochilas para máis uma segunda edição do congresso. O objectivo é proporcionar aos jovens investigadores um fórum que possa facilitar a troca de projetos e ideias.

[ENG] Welcome to the web of the Second International Congress ”The way of a medievalist: et ultreia”. This conference is born from the effort of a few young and humble medievalists, at the start of their researches, but looking to share their knowledge and experiences.

Call for Papers

thumbnail of Call-for-papers-2019-castellanoPinchando nas seguintes ligazóns, poderás descargar o Call for Papers (en formato pdf) completo das liñas temáticas principais do congreso e das informacións sobre a entrega (formato, prazo etc.) das propostas de comunicación, e o formulario para propoñer unha comunicación.

Como indicado, teránse en conta só aquelas propostas completas de formulario debidamente compilado (en cada apartado) e acompañada por un breve curriculum vitae et studiorum.  A documentación terá que chegar, por correo electrónico, ao enderezo [email protected] antes do 20 de decembro do 2018.

Call for papers 2019 Galego

Call for papers 2019 Castellano

Call for papers 2019 English

Appel à communication 2019 Français

Call for papers 2019 Italiano

Call for papers 2019 Portugues

Formulario (GAL): Descarga aquí

Formulario (ESP): Descarga aquí

Formulaire (FR): Télécharger icí

Application form (ENG): Download here

Formulario (ITA): Scarica qui

Formulário (PT): Baixe aqui


Monday 24 September 2018 - Thursday 20 December 2018