SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna – Vol. 12, nº 12

Se acaba de publicar un nuevo número de SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture.

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l’època medieval i de l’edat moderna, principalment.

EDITORIAL

Vicent Josep Escartí Soriano
I-II

MISCEL·LÀNIA

Pablo Clari Hidalgo
1-12
Javier Fajardo Paños
13-33
Jacob Mompó Navarro
34-70
Vicent Salvador Liern
71-85
Caterina Martínez
86-102
Josep Martines
103-131

MONOGRÀFIC

Alaitz Zalbidea Berenguer
132-134
Ángel Narro
135-142
Albert Toldrà i Vilardell
143-151
Abel Soler
152-167
Jeroni Miguel Briongos
168-188
Anna Maria Compagna
189-197
Antoni Mas i Miralles
198-219
Rubén Galera Hernàndez
220-237

RECENSIONS

Antoni Biosca i Bas
238-240
Josep Enric Estrela Garcia
241-245
Beatriu Navarro i Buenaventura
246-250
Joan Vicent Fuertes Zapata
251-253
Vicent F. Garcia Perales
254-258


Solo recibiremos y publicaremos noticias en 2020.

Só recibiremos e publicaremos novas en 2020.

https://www.medievalitis.com/noticias-medievalitis/nos-despedimos-calendario-de-actuacion-hasta-el-fin-de-medievalitis/