Tirant nº 21 (2018)

Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) és una revista i butlletí internacional, d’accés obert i periodicitat anual, que publica, prèvia revisió de parells, investigacions originals al voltant del textos medievals de prosa històrica i de ficció, hispànics i europeus, tot cercant una comunicació científica rigorosa i fructífera, i una informació bibliogràfica actualitzada.

TEXTOS

Ivy A. Corfis (ed.), PDF, 1-272

MONOGRÀFIC

Juan José Pomer Monferrer, PDF, 273-280
Pablo Ancos, PDF, 281-300

MISCEL·LÀNIA

Soledad Castaño Santos, PDF, 397-414

RESSENYES

Cèlia Nadal Pasqual, PDF, 475-476

SUPLEMENT BIBLIOGRÀFIC

Rafael Beltrán, PDF, 491-494

VARIA

Rafael Beltrán, PDF, 495-498

ISSN: 1579-7422