Imagined Identities and Communities in the Late Middle Ages

Els pròxims 9 i 10 de desembre del present any, el grup d’investigació “Cultures i Societats de l’Edat Mitjana” (CiSEM), dirigit pel doctor Antoni Furió, catedràtic d’història medieval de la Universitat de València, celebrarà un congrés amb el títol: “Identitats i comunitats imaginades a la baixa Edat Mitjana”, que tindrà lloc a la Facultat de Geografia i Història de València.

Com es pot deduir del títol, l’encontre se centrarà en la construcció d’identitats col·lectives a la baixa Edat Mitjana i té com a objectiu la reflexió i el debat des de diverses perspectives. És per això que comptarà amb participació de destacats especialistes sobre la matèria, provinents de diferents àrees geogràfiques, des dels Estats Units, passant per Escandinàvia i Europa central, fins als països mediterranis i del sud d’Europa, com Portugal o Espanya. Això permetrà posar en comú i confrontar perspectives d’estudi, metodologies, fonts documentals i marcs socials diferents, tot contribuint a avançar en el coneixement de les identitats col·lectives nacionals en els segles premoderns a Europa.

Lluny de ser creacions estrictament contemporànies, les nacions, el producte més elaborat de les comunitats imaginades, tingueren la seva rellevància al llarg dels segles medievals. La historiografia més recent ha tractat d’establir els mecanismes que contribuïren a construir aquests tipus d’imaginaris, les seves dinàmiques internes, la seva naturalesa, els seus límits socials, la seva vigència, en definitiva, la seva raó d’ésser, en un context històric completament diferent a l’actual, en el qual, segons alguns antropòlegs, sociòlegs i politòlegs, les identitats col·lectives estan prenent un protagonisme cada cop més destacat en la geopolítica internacional. Per aquesta raó, aquest congrés es presenta com una gran oportunitat per a discutir les aportacions historiogràfiques més recents, i tractar de donar més llum a un fenomen històric tan transcendental en l’evolució de les societats humanes.


Monday 9 December 2019 - Tuesday 10 December 2019

Solo recibiremos y publicaremos noticias en 2020.

Só recibiremos e publicaremos novas en 2020.

https://www.medievalitis.com/noticias-medievalitis/nos-despedimos-calendario-de-actuacion-hasta-el-fin-de-medievalitis/