Contra l’impost: revoltesantifiscals a Europa (segles XIV-XVI)

Coloquio Contra el impuesto: revueltas antifiscales en Europa (siglos XIV-XVI)
Coloquio dedicado a la profesora Eva Serra Puig (1942-2018)
15-16 de enero de 2020
Universitat de Girona

Diversos esdeveniments recents i, en especial, el mo-viment dels gilets jaunes a França, han tornat a situar a l’agenda historiogràfica l’estudi del rebuig als impostos o a determinades mesures tributàries com a detonant de revoltes des de la baixa edat mitjana. Tot i la llar-ga – i recentment renovada – tradició d’estudis sobre conflictes socials per a molts territoris de l’Occident europeu, normalment no s’han centrat en el paper es-pecífic de la fiscalitat. Aquest col·loqui té, doncs, com a objectiu efectuar una anàlisi comparada de revoltes registrades a Europa entre els segles XIV i XVI en què destaqui el component fiscal. Es combinaran contri-bucions dedicades a espais diversos més enllà de la Corona d’Aragó –de Flandes a la península itàlica i del regne de Granada a les ciutats germàniques– i que posen el focus en les fonts documentals disponibles, els mecanismes fiscals que generaven controvèrsia, els discursos entorn d’aquests o la coincidència d’al-tres fenòmens en l’esclat i el desenvolupament de cada episodi.

Lloc: Capella del Roser de l’església de Sant Domènec de la Universitat de Girona

Comitè organitzador: Albert Reixach Sala (UdG), Pere Orti Gost (UdG), Pere Verdés Pijuan (IMF – CSIC) i Lluís To Figueras (UdG)

Comitè científic: Rosa Congost Colomer (UdG), Víctor Farías Zurita (UPF), Biel Jover Avellà (UdG), Rosa Lluch Bramon (UB), Denis Menjot (CIHAM – U. Lumière Lyon 2), Josep M. Salrach Marés (IEC) i Manuel Sánchez Martínez (IMF – CSIC)


Wednesday 15 January 2020 - Thursday 16 January 2020

Solo recibiremos y publicaremos noticias en 2020.

Só recibiremos e publicaremos novas en 2020.

https://www.medievalitis.com/noticias-medievalitis/nos-despedimos-calendario-de-actuacion-hasta-el-fin-de-medievalitis/