Herència rebuda: I Jornades de Patrimoni Valencià per a Joves Investigadors

Les «I Jornades de Patrimoni Cultural Valencià per a Joves Investigadors», organitzat pel departament d’Arqueologia i Patrimoni de l’Ajuntament de Gandia, pretenen crear un espai on aquells interessats donen a conèixer les seues recerques sobre el nostre patrimoni.

Els eixos sobre els què giraran les jornades seran quatre: patrimoni artístic (arquitectura, escultura, pintura, gravat, col·leccions artístiques, fotografia…), patrimoni documental (producció bibliogràfica i documental, biblioteques, arxius…), patrimoni arqueològic (jaciments, restauracions, museus, paisatge…) i patrimoni immaterial (música, dansa, tradicions, rituals, creences…).

Les propostes de comunicació, de qualsevol àmbit cronològic, innovadores i inèdites, hauran d’enviar-se a [email protected] abans de l’1 de març de 2020 per a la seua avaluació. La proposta, d’unes 400 paraules i escrita en valencià o en castellà, ha d’estar acompanyada de les dades personals (nom, cognoms, DNI i data de naixement), telèfon, correu electrònic i la institució de pertinença, a més d’un breu currículum. Qualsevol dubte serà respost al correu electrònic indicat.

Les jornades es celebraran el 10 i el 11 de setembre de 2020 a les instal·lacions de l’antic hospital de Sant Marc de Gandia, actual Museu Arqueològic de la ciutat, i estaran estructurades en diverses sessions, amb comunicacions de 30 minuts i un petit debat a la fi de cada sessió. A més a més, les propostes seleccionades per a les jornades seran publicades en un volum monogràfic.


Wednesday 1 January 2020 - Sunday 1 March 2020