7è Seminari d’arqueologia i d’història medieval Miquel Barceló

Els seminaris d’arqueologia i d’història medieval ‘Miquel Barceló’ són trobades anuals en les quals es presenten investigacions en curs i on es debat sobre qüestions rellevants en el camp de l’arqueologia i de la història medievals. És un fòrum de trobada d’investigadors amb experiència i novells, obert i especialment dirigit a estudiants de màster i de grau. Els temes tractats de manera prioritària en aquests seminaris tenen a veure, de manera general, amb les pagesies medievals, d’una banda, i amb els ordres polítics bastits en les diferents societats medievals, de l’altra. L’obra duta a terme pel professor Miquel Barceló durant quaranta anys, tant de recerca com de docència a la UAB, és una referència ineludible a l’hora de tractar aquest temes. Per això, el nom triat per aquests seminaris, que són un modest tribut a la seva obra.


Monday 10 February 2020 - Monday 10 February 2020

Solo recibiremos y publicaremos noticias en 2020.

Só recibiremos e publicaremos novas en 2020.

https://www.medievalitis.com/noticias-medievalitis/nos-despedimos-calendario-de-actuacion-hasta-el-fin-de-medievalitis/