VIII Seminari d’Estudis Medievals. Monjos, Monges i Frares a l’Edat Mitjana. Territori, Societat i Cultura

Els monjos, les monges i els frares tingueren un pes rellevant a l’edat mitjana. En aquest seminari s’analitzaran, des d’una perspectiva interdisciplinària, la implantació i el desenvolupament dels principals ordes monàstics i conventuals dels segles medievals, fent especial incidència en els territoris de la Mediterrània occidental. Des de la perspectiva històrica, se n’estudiarà el paper en l’organització de l’espai, la repercussió social, i la vida quotidiana de les comunitats masculines i femenines. Des del vessant literari, s’analitzarà l’evolució de l’espiritualitat i la repercussió que tingué en la cultura a través de l’expansió del seu pensament. La implantació de models constructius i artístics nous, així com la conservació del seu patrimoni, seran analitzades des de la perspectiva de la història de l’art. Els diversos enfocaments permetran aportar una visió heterogènia de la realitat monàstica i conventual a l’edat mitjana.

Dates

20 i 27 de març de 2020

Horari

 • Dia 20 de març de 2020. de les 9 a les 13 hores i de les 16 a les 18 hores
 • Dia 27 de març de 2020. de les 9.30 a les 14 hores

Durada

10 hores

Lloc

Sala d’actes de Sa Riera

Crèdits

ETCS. no

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

En tràmit

Objectius

 • Analitzar l’impacte dels ordes eclesiàstics en l’organització de l’espai i del territori, així com en la gènesi i morfologia de la ciutat medieval
 • Conèixer la repercussió cultural i espiritual de la implantació dels ordes religiosos a la Mediterrània occidental
 • Estudiar la vida quotidiana de les comunitats monàstiques conventuals masculines i femenines a l’edat mitjana
 • Analitzar el desenvolupament i conservació del patrimoni monàstic i conventual medieval

Continguts

20 de març de 2020

9 h Obertura del curs

9.30 h Antoni Riera Melis. «El consum de carn en les regles monàstiques medievals»

10.30 h Pausa

11 h Concepció Bauçà de Mirabó: «Expansió territorial i cultural de l’orde de Sant Bru a Mallorca durant la baixa edat mitjana»

12 h Maribel Ripoll: «”La raó per què nosaltres son principalment en orde es per contemplar, adorar e servir Déu”. Les monges i els frares en la literatura de Ramon Llull»

16 h Magdalena de Quiroga: «Las familias conventuales. Establecimiento de redes femeninas. Mallorca siglos XIV-XVI».

17 h Francesca Tugores: «La desaparició, tutela i restauració del patrimoni conventual medieval a l’edat contemporània (1836-1936)»

27 de març de 2020

9.30 h Sylvain Demarthe: «L’église de Saint-Antoine l’abbaye (France, Dauphiné – segles XIII-XV). Architecture et decor sculpté»

10.30 h Antoni Ignasi Alomar: «Un cas de reclusió femenina individual a la Seu de Mallorca al segle XVI»

11.30 h Pausa

12 h Mateu Riera: «Monjos i monestirs en petites illes i illots de la Mediterrània occidental dels segles IV a VIII dC».

13 h Gabriel Ensenyat: «De monja a beguina. El cas de sor Anna Maria de Puigdorfila (1531-1532)»

Metodologia

El curs es desenvoluparà a partir de diverses sessions teoricoexpositives amb suport audiovisual. En cada una s’hi combinaran aspectes més pràctics, com ara l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Coordinació

Dra. Magdalena Cerdà Garriga i Dra. Inés Calderón Medina, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Grup de Recerca Estudis Medievals (GRESMED), Universitat de les Illes Balears

Professorat

 • Antoni Riera Melis. Doctor en Història Medieval i catedràtic emèrit del Departament d’Història i Arqueologia, Universitat de Barcelona.
 • Sylvain Demarthe. Doctora en Història de l’Art Medieval. Membre de l’Associé à l’UMR CNRS 6298 ARTeHIS, Universitat de Borgonya F. Dijon
 • Mateu Riera Rullan. Doctor en Història. Professor associat del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Gabriel Ensenyat Pujol. Doctor en Història Medieval. Catedràtic d’Universitat de Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, UIB
 • Maria Isabel Ripoll Perelló. Doctora en Filologia Catalana. Professora contractada doctora interina del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, UIB
 • Francesca Tugores Truyol. Doctora en Història de l’Art. Professora associada del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB
 • Concepció Bauçà de Mirabó Gralla. Doctora en Història de l’Art. Professora del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
 • Antoni Ignasi Alomar. Doctor en Filologia Catalana
 • Magdalena de Quiroga Conrado. Llicenciada en Geografia i Història. Acadèmica de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics

Preu

 • 20 euros
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
   • Qualsevol estudiant, ja sigui universitari o no. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar una còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Han de presentar un certificat en què consti que estan desocupats un mes abans que comenci la matrícula del curs
  • Jubilats. Han de presentar una còpia del certificat o de la resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta en què consti el darrer pagament de l’INSS
 • 40 euros
  • Altres persones interessades

Destinataris

Alumnes del grau d’Història, d’Història de l’Art, i de Llengua i Literatura Catalanes; alumnes del Màster de Llengua i Literatura Catalanes. Oralitat i Escriptura, i del Màster de Patrimoni Cultural. Investigació i Gestió, i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia; com també qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniversitària que estigui interessada en el tema.

Aquest curs s’inclou com a activitat específica del programa de doctorat i com a activitat computable en les guies docents de les assignatures de grau següents:

 • 20260 Art de l’Antiguitat Tardana (segles IV-X)
 • 20261 Art Medieval I (1 0-1250)
 • 20711 Literatura Catalana Medieval
 • 20203 Societats i Cultures a l’Edat Mitjana

Nombre de places

90

Per obtenir un certificat, els inscrits hauran d’haver assistit al 80% de les sessions

formulari d’inscripció


Friday 20 March 2020 - Friday 27 March 2020