Mazarelos

Somos un soporte onde publicar artigos que poidan ser lidos e un lugar onde propor respostas a preguntas que quizais non foran formuladas. Un campo de acción directa e multidisciplinar que aborde os baleiros que quedan na nosa historia. Queremos conectar a Historia e outras ciencias sociais cun público especializado e non especializado. Non estamos pechados a unha metodoloxía, temática ou época determinadas. Agora ben, cremos na necesidade de contidos lexítimos e rigorosos á vez que sinxelos e didácticos.