Museu Nacional d’Art de Catalunya

El Museu Nacional d’Art de Catalunya està ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, construït per a l’Exposició Internacional de 1929. L’any 1934 va obrir les portes com a Museu d’Art de Catalunya, aplegant la col·lecció medieval. Posteriorment, el 1995, ja com a Museu Nacional d’Art de Catalunya, s’inauguren les sales noves d’art romànic i de manera successiva es va ampliant la presentació pública dels fons, procés que culmina el 2004 amb la presentació nova d’art modern.

Hi podeu veure la millor col·lecció de pintura mural romànica del món i els artistes més representatius del modernisme català, com ara Gaudí o Casas. L’art gòtic, grans pintors europeus del Renaixement i el barroc, per exemple, Tiziano o Velázquez, i la col·lecció de fotografia completen el fons.

La gran força, qualitat i versatilitat de la col·lecció us permet una experiència de 360º: abans, durant i després de la vostra visita.

Us recomanem que exploreu la col·lecció i la història de l’edifici per descobrir-ne els secrets.

L’organització d’exposicions temporals i activitats per a una major aproximació a l’art converteixen el museu en centre de diàleg i debat artístic.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya está ubicado en el Palau Nacional de Montjuïc, construido para la Exposición Internacional de 1929. En 1934 abrió sus puertas como Museu d’Art de Catalunya, reuniendo la colección medieval. Posteriormente, en 1995, ya como Museu Nacional d’Art de Catalunya, se inauguran las salas nuevas de arte románico y de manera sucesiva se va ampliando la presentación pública de los fondos, proceso que culmina en 2004 con la presentación nueva de arte moderno.

Podréis ver la mejor colección de pintura mural románica del mundo y los artistas más representativos del modernismo catalán, como Gaudí o Casas. El arte gótico, grandes pintores europeos del Renacimiento y barroco, por ejemplo, Tiziano o Velázquez, y la colección de fotografía completan el fondo.

La gran fuerza, calidad y versatilidad de la colección le permite una experiencia de 360º: antes, durante y después de su visita.

Os recomendamos explorar la colección y la historia del edificio para descubrir los secretos.

La organización de exposiciones temporales y actividades para una mayor aproximación al arte convierten el museo en centro de diálogo y debate artístico.

The Museu Nacional d’Art de Catalunya is located in the Palau Nacional of Montjuïc, constructed for the International Exposition of 1929. In 1934 it opened its doors as the Museu d’Art de Catalunya, bringing together the medieval collection. Subsequently, in 1995, then as the Museu Nacional d’Art de Catalunya, the new rooms of Romanesque art were inaugurated, and in a successive way the public presentation of the collection was extended, a process that ended in 2004 with the integration of modern art.

Visiting the museum you can see the best collection of Romanesque mural painting in the world and the most representative artists of Catalan Modernism, such as Gaudí or Casas. Gothic art, great European Renaissance and Baroque painters, for example Tiziano or Velázquez, and the collection of photography, complete the collection.

The major strength, quality and versatility of the collection allows you to have a 360º experience: Before, during and after your visit.

We recommend you explore the collection and the history of the building to discover the secrets.

The organisation of temporary exhibitions and activities for a greater approach to art, turn the museum into a centre of dialogue and artistic debate.