Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares

A Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares é o resultado dun frutífero traballo de colaboración entre grupos de investigación de distintas áreas de coñecemento de Filoloxía, Historia Medieval, Historia da Arte (os membros que se ocupan da Idade Media) e o grupo do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” do CSIC.