medievalitis

BOLETÍN DE NOTICIAS 97

Universo Cantigas

Proyectos y grupos de investigación
O proxecto Universo Cantigas ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa, continuando o traballo realizado nos anos 2010-2015 para o Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (dispoñíbel neste mesmo site e tamén en http://glossa.gal). Esta edición é realizada ao abeiro do proxecto de investigación Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas …

Catálogo de enlaces

Enlaces a páginas web y herramientas en linea.
Acceder | Enviar uno nuevo

Noticias sobre Medievalitis

Últimas noticias sobre Medievalitis.
Acceder
Boletín de noticias #97
16-02-2020
~
Colaborar | Donar
MailPoet