medievalitis

BOLETÍN DE NOTICIAS 97

8th International Medieval Meeting Lleida

Congresos
The International Medieval Meeting Lleida (IMMLleida) is organised and administered by the Consolidated Medieval Studies Research Group. It takes place in Lleida during the last week in June. The participants can present sessions and individual papers on different aspects of research in the history of the Middle Ages or sessions dedicated to the promotion and management of research, the application of new …

Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa

O Glosario da poesía medieval galego-portuguesa (GLOSSA) constitúe o primeiro repertorio lexical dicionarizado, contextualizado e exhaustivo do corpus da lírica profana galego-portuguesa: cantigas de amor, cantigas de amigo e mais cantigas de escarnho e de maldizer, para alén dalgúns textos doutros xéneros con menor representaciónGLOSSA nace no seo do Grupo de Investigación Lingüística e Literaria (ILLA) da Universidade da Coruña, baixo a …

Universo Cantigas

O proxecto Universo Cantigas ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa, continuando o traballo realizado nos anos 2010-2015 para o Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (dispoñíbel neste mesmo site e tamén en http://glossa.gal). Esta edición é realizada ao abeiro do proxecto de investigación Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. III. Edición crítica dixital das cantigas …

NOTICIAS DE MEDIEVALITIS

MailPoet